• Повече от 60000 литра сребърна вода;
  • Сменяем сребърен електрод;
  • Пълен електронен контрол с програми за избор на концентрация на сребърни йони;
  • Светлинна индикация за избор на програма и изправност на електролизната клетка;
  • Висока производителност;
  • Лекота и бързина в обслужването.

    -50%